Saksan matkasanakirja/Sanajärjestys

Lauseen alkaessa objektilla predikaatti tulee aina ennen subjektia.

Päälause

muokkaa

Päälauseissa sanajärjestys on melko vapaa. Jos lause alkaa jollakin määreellä (ajan, paikan, tavan, lauseen varmuusasteen ym.) tai objektilla, predikaatti tulee aina ennen subjektia. Sanajärjestys muuttuu käänteiseksi hyvin monissa eri tapauksissa. Kysymyslause on käänteinen, paitsi jos se alkaa subjektilla. Erikoisuutena saksan kielessä verbit hyppäävät alisteisissa sivulauseissa eli alistuskonjunktioiden aloittamissa lauseissa, relatiivilauseissa tai epäsuorissa kysymyslauseissa loppuun. Esimerkkejä:

 • Fritz sagt, dass ich fröhlich bin Fritz sanoo, että minä iloinen olen.
 • Ich fahre heute nach Finnland. Matkustan tänään Suomeen.
 • Heute fahre ich nach Finnland. Tänään matkustan Suomeen.
 • Nach Finnland fahre ich heute. Suomeen matkustan tänään.

Huomaa, että päälauseessakin perfektin ja pluskvamperfektin pääverbi on lauseen lopussa.

 • Gestern habe ich Brot gegessen. Eilen olen syönyt leipää.
 • Letztes Jahr bin ich in aller Ruhe in meinem Sommerhaus im Land gewesen. Olen ollut viime vuonna kaikessa rauhassa kesämökilläni maalla.

Sivulause

muokkaa

Sivulause voi alkaa esimerkiksi jollakin seuraavista konjunktioista:

 • dass (että)
 • wenn (kun, jos)
 • weil (koska)
 • als (kun jostakin ainutkertaisesta menneisyyden tapahtumasta, yleensä imperfektilauseissa)
 • nachdem (sen jälkeen kun)

Tai kysyvällä sivulauseella, joka voi alkaa jollakin kysymyssanalla. Epäsuorat kysymyslauseet, jotka suomessa alkavat verbillä, jonka lopussa on pääte -ko tai -kö, alkavat saksassa konjunktiolla ob.

Sivulauseesa persoonamuotoon taipunut verbi menee aina aivan viimeiseksi. Eriävät yhdysverbit kirjoitetaan yhteen.

 • Ich weiß, dass du ein Dummkopf bist. Tiedän, että olet tyhmä.
 • Hast du gehört, ob Gerhard schon nach Hause gegangen ist? Oletko kuullut, onko Gerhard jo mennyt kotiin?
 • Erzähl mal, ob du jetzt weggehen musst. Kerrohan, pitääkö sinun mennä nyt pois.