Ohje:Aika ja päivämäärä

Kun kirjoitat ravintoloiden, nähtävyyksien tai hotellien aukioloaikoja, huomioi seuraavat ohjeet.

Käytetään 24-tuntista kelloa ja erotetaan tunnit minuuteista kaksoispisteellä, esim. 19:30.

  • Minuutit voidaan jättää pois tasatuntien kohdalla, mikäli se ei aiheuta sekaannuksia.
  • Aukioloaika merkitään väliviivalla, esim. avoinna 8-17:30.

ViikonpäivätMuokkaa

  • Normaalin tekstin joukossa ei viikonpäiviä lyhennetä, vaan käytetään kokonaista kirjoitettua muotoa.
  • Luetteloissa ja listauksissa viikonpäivä voidaan lyhentää käyttäen kaksikirjaimista lyhennettä: ma, ti, ke, to, pe, la, su.
  • Useita päiviä voidaan esittää yhdistämällä päivät väliviivalla, esim. ma-pe.
  • Älä käytä muotoa "ma-su" vaan mieluummin "joka päivä".
  • Jos ilmaiset viikonpäiviä ja kellonaikoja yhdessä, ilmoita viikonpäivät ensin, esimerkiksi "ma-pe 9-17, la-su 10-18".

PäivämäärätMuokkaa

  • Suositeltavaa on kirjoittaa päivämäärä muodossa 26. huhtikuuta 1981.
  • Lyhennettäessä käytetään muotoa 26.4.1981.
  • Vuosikymmentä ilmaistaessa kirjoitetaan koko vuosikymmen, esimerkiksi 1950-luvulla.